روانشناسی صورتی و رازهای جالب در مورد آن – زود نیوز

سنگهای قرمز رنگ بسیاری وجود دارد که شاید مشهورتین آنها یاقوت سرخ یا عقیق های قرمز رنگ باشد. در رنگ درمانی با سنگهای قرمز رنگ می توانیم از گوهرهایی شامل الماس و بریل، پزوتایت، اسپینل سرخ و توپاز سلطنتی قزمز صورتی، زیرکن و سنگ خورشید قرمز رنگ، آندزین، اوپال آتشین، سارد و کارنلین، لعل، کوپریت، عقیق قرمز، ساردونیکس، فلوریت و چشم ببر و جاسپر قرمز رنگ می باشند. همانند پرتو های سنگهای سرخ مایل به نارنجی، پرتوهای قرمز نیز برای ما بی باکی و اعتماد به نفس می آورند.

این پرتوهای رنگی تصمیم و اراده، تعهد و مراقبت است. رنگی مثبت است که احساس گرما و آرامش میدهد؛ حسی که همه چیز خوب میشود. سفید نیروی بالقوه کمال است، در حالی که قرمز به شما کمک می کند تا این پتانسیل را به دست آورید. صورتی رنگ آسودگی است که می تواند به تلاش برای مراقبه و تفکر کمک کند. هنگامی که نیاز برای انجام کاری بدون وقفه و تردید و یا دودلی دارید، از یک کریستال قرمز رنگ با پرتو آتشین براق استفاده کنید.

همانطور که در بحث روانشناسی رنگ قرمز بیان کریدم اگر از کمبود قدرت، بی حالی و یا وضعیت عاطفی کم برخوردار هستید، باید قرمز بیشتری داشته باشید. رنگ قرمز بیانگر زندگی و قدرت حیات است تا جایی که حتی تحقیقات نشان داده گیاهانی که در گلدان های شیشه ای قرمز نگهداری می شوند تا چهار بار سریعتر از گیاهانی که در نور معمولی هستند، رشد میکنند. در این تحقیقات در رشد این گیاهان شیشه هایی با رنگ سبز یا آبی رنگ، رشد کندتری را انجام می دهند. جواهرات قرمز را در اطراف خانه یا دفتر خود حمل و بکار ببرید تا انرژی و نیروی بقا را تحریک کنید.

رنگ صورتی كلید در احساسات خاموش است كه این امكان را برایمان فراهم میكند تا احساسات نهفته خود را رها سازیم و آنها را ابراز كنیم. از این رو رنگ صورتی در روانشناسی همواره به عنوان یکی از موثرترین عناصر رنگ درمانی مطرح بوده و تقریباً همیشه در مواردی که برای کاهش شدت احساسات و یا کمک به فرد برای مقابله با عصبانیت و عصبانیت لازم است از آن استفاده می شود. سنگهای قرمز رنگ متعلق به محل ورود پرانا و چاکرای اول یا همان چاکرای ریشه، یعنی جایی که انسان انرژی حیات را بدست می آورد هستند.

دیدگاهتان را بنویسید