روانشناسی رنگ صورتی – سلامتی – 2022

به عنوان مثال تصور می شود که رنگ صورتی یک رنگ آرامبخش است که با عشق ، مهربانی و زنانگی همراه است. •با وجودی که اثر آرام بخشی رنگ صورتی مشخص شده است ولی پژوهشگران دریافتهاند که این اثر تنها در خلال مواجهه اولیه به وجود میآید. در فضای داخلی ، این ترکیب اغلب برای تزئین اتاق خواب استفاده می شود.

توجه کنید که قدرت نارنجی کمتر از قرمز است پس به عنوان جایگزین قرمز از آن استفاده نکنید. رنگ صورتی برای سایت هایی مناسب است که محصولاتی برای خانمها عرضه میکنند. رنگ قهوهای برای چه سایتهایی مناسب نیست؟ با توجه به این واقعیت که صورتی کاملا ملایم در نظر گرفته می شود، با رنگی از رمانتیسم و ماجراجویی، مناسب است از آن برای الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه در کارمندان و زیردستان برای انجام کاری، برای ایجاد چیزی خلاقانه و غیرعادی استفاده شود.

همچنین استفاده از آن در سایت هایی که موضوع جدی دارند، توصیه نمیشود. اگر از رنگ بنفش تیره استفاده کنید تا حد زیادی حس لوکس بودن را به کاربر انتقال میدهید، همچنین رنگ بنفش روشن یادآور بهار و تازگی است. رنگ بنفش ترکیبی از دو رنگ سرد و گرم است. ترکیب رنگ: صورتی و زرد.ظریف، روشن و مثبت، زنانه، با لمسی از زرق و برق بیان می شود. رنگ صورتی از ترکیب رنگ قرمز با سفید ساخته میشود برای همین تا حدی خصوصیات رنگ قرمز را دارد ولی به آن تندی نیست. تاثیرات مثبت: حس جدیت، طبیعت، واقعیت و پشتیبانی از طریق این رنگ به خوبی منتقل میشود.

رنگی مثبت است که احساس گرما و آرامش میدهد؛ حسی که همه چیز خوب میشود. مهمترین شاخصه رنگ قهوهای، ارتباط آن با طبیعت است که حس صمیمت را منتقل می کند. هرچه رنگ صورتی روشن و متمایل به سفید باشد، تاثیرش پایین تر می آید و کمتر جلب توجه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید