روانشناسی رنگ صورتی برای اتاق خواب

ماهیت نادر و مرموز آن باعث میشود به نظر برسد که با چیزهای ناشناخته، ماورایی و الهی مرتبط است. بنفش منحصر به فرد و عجیب است و از آنجا که اغلب در طبیعت دیده نمیشود، گاهی میتواند عجیب و مصنوعی به نظر برسد. اگر فرزندانتان برای خوابیدن مشکل دارد، سعی کنید از رنگهای آبی، سبز یا بنفش استفاده کنید. ترکیب رنگ صورتی با سایر رنگ های تیره تر مانند آبی تیره ، سبز تیره ، سیاه یا خاکستری ، استحکام و پختگی را به صورتی اضافه می کند. صورتی روشن یا کم رنگ تر مهم نیست که در چه سنی باشد احساس هوشیاری به فرد خواهد داد.

چه رنگی برای اتاق خواب مناسب است؟ روانشناسی رنگ ها چه تاثیری در روحیه دارد؟ این موضوع بسته به شخصیت و سلیقه کودک دارد. رنگ صورتی محبوبیت جهانی دارد و این نمایانگر قدرت این رنگ میباشد. با این حال، این تقسیمبندی جهانی نیست و در فرهنگهای دیگر، مانند ژاپن، صورتی با ویژگیهای مردانه مرتبط است.

برای آرامش کودکان از رنگهای آرام مانند آبی و سبز استفاده کنید. از سوی دیگر رنگ نارنجی بسیار پر انرژی است که با ماهیت آرامش بخش اتاق خواب در تضاد است. اتاق خواب محلی برای آرامش است، بنابراین باید شامل رنگهایی باشد که آرامش را به فضا وارد میکنند. آبی روشن، خصوصا در اتاق خوابهایی که نور طبیعی کمی دریافت میکنند، فضا را بسیار سرد و ناخوشایند میکند. در دوران باستان، ایجاد رنگ بنفش در پارچه اغلب به تلاش و هزینه زیادی احتیاج داشت و تهیه منابع مورد نیاز برای این کار بسیار سخت و پر هزینه بود. به همین دلیل اگه به دنبال رژیم لاغری هستین از این رنگ تو آشپزخونه یا سالن غذاخوری استفاده کنین.

استفاده از رنگ قرمز پررنگ در اتاق کودک، یا پوشیدن لباس قرمز میتواند او را بیش از حد ناآرام و متشنج کند. آیا رنگ صورتی را با ویژگیها یا موقعیتهای خاصی مرتبط میدانید؟ این ترکیب در هنگام ایجاد آرایش شب نیز مرتبط است. امروزه رنگ صورتی برای نوزادان دختر استفاده می شود و از رنگ آبی نیز برای نوزادان پسر.

دیدگاهتان را بنویسید