روانشناسی رنگ صورتی؛ عاشق پیشه و امیدوار

واقعیت بی رحمانه است و گاهی کنار آمدن با آن خیلی آسان نیست. •آبی، رنگ مو رد علاقه بسیاری از مردم و محبوبترین رنگ در بین مردان است. فقط در این مورد باید مراقب بود، همه نمی توانند به موقع آنها را رد کنند. رنگهای روشنتر صورتی و آبی تاثیر انرژی بخشی دارند و رنگهای تیرهتر آن احساس راحتی و طراوت را به فضا میدهند.

در واقع کابرد رنگهای خنثی مثل طوسی در کنار رنگ صورتی در نمود این رنگ در فضای منزل تاثیر دارد. و نحوه استفاده از آن در فضای داخلی برای جذب مشتری، انجام موفقیت آمیز تجارت و احساس خوبی در خانه. رنگ سبز یکی از آرامبخشترین رنگها است و به همین خاطر کسب و کارها میتوانند از این رنگ در سالنهای انتظار استفاده کنند.

از این رو رنگ صورتی در روانشناسی همواره به عنوان یکی از موثرترین عناصر رنگ درمانی مطرح بوده و تقریباً همیشه در مواردی که برای کاهش شدت احساسات و یا کمک به فرد برای مقابله با عصبانیت و عصبانیت لازم است از آن استفاده می شود. به هر حال، درک هر رنگی ذهنی است و هر فردی می تواند با این ترکیب قرمز و سفید، چه مثبت و چه منفی، تداعی های خاص خود را داشته باشد. رنگ صورتی ترکیب دو رنگ قرمز و سفید هستش و جزو رنگ های گرم به حساب میاد.

با این حال، معنای صورتی در روانشناسی، به عنوان نماد لطافت و زنانگی، واحد نیست و افراد مختلف ممکن است آن را متفاوت درک کنند. اما به هر حال، صورتی یکی از ظریف ترین سایه هایی است که مادر طبیعت به ما داده است، که برای لذت بردن از چشمان ما و تنظیم نبض عاشقان به یک موج عاشقانه طراحی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید